transport ponadnormatywny

Dlatego też naczepy zawsze wyposażone są

Transport ponadgabarytowy wymaga bez wątpienia szczególnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa.

W związku z tym jest on regulowany przez liczne przepisy prawne i zawsze poprzedzony wydaniem specjalnych zezwoleń.

Pierwszym aspektem bezpieczeństwa, jeśli chodzi o transport ciężki, jest zabezpieczenie ładunku podczas transportu.

Dlatego też naczepy zawsze wyposażone są w specjalistycznetransport ponadnormatywny .

Widok do druku:

transport ponadnormatywny