Stomatologia Gliwice

Stomatologia - za wikipiedią...

Stomatologia Gliwice
Stomatologia, dentystyka (gr.
stoma ? usta + gr.
logia ? nauka; łac.
dens ? ząb) - dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej oraz.

Widok do druku:

Stomatologia Gliwice